Thông báo nghỉ giảng Pháp sáng 26.3.23

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

Ngài Hungkar Dorje Rinpoche báo tin sáng mai sẽ không có giảng pháp. 🙏🙏🙏  ❤❤❤

 

Nguyện mọi sự kiết tường 🙏🙏🙏

LHQ

CHIA SẺ