Nhập Thất Mùa Đông 2020: Ảnh & Video

TASHI DELEK!

LHQ xin trân trọng gửi tới các bạn đồng tu những bức ảnh, video clip của kỳ NHẬP THẤT MÙA ĐÔNG 2020, do Thầy, Ngài Hungkar Dorje, gửi tặng.

Các hình ảnh này được đăng tải tại Bảo Đăng (Rinchen Lamp): https://mp.weixin.qq.com/s/r0xwDV9194Y14np4cQq-Yg

Namo Guru _()_ _()_ _()_

Nguyện mọi sự kiết tường.

BBT LHQ

CHIA SẺ