Pháp Kim Cang Thủ – Lời Nhắn Gửi của Guru

Kính chào quý đạo hữu,

Vừa qua Thầy, Ngài Hungkar Dorje, đã gửi lời nhắn nhủ tới các đạo hữu phát tâm thực hành pháp KIM CANG THỦ để mọi người thêm tinh tấn tu hành, giữ tâm ý thanh tịnh, như một phương tiện thù thắng để tự cứu mình và giúp mọi người.

 

BQT LHQ xin trân trọng gửi tới quý đạo hữu Pháp nhũ của Ngài:

“Virút covid mạnh như vậy là do nghiệp xấu của con người. Đại oai lực của chư Phật và chư Bồ tát là không thể nghĩ bàn, nhưng nghiệp chướng nặng nề của con người cũng rất mạnh, vì vậy chúng ta vẫn cần phải hết sức cẩn thận để tránh bị nhiễm covid – cho dù chúng ta [đang] thực hành Pháp như phương tiện che chở, bảo hộ. Và tất nhiên, mặc dù các bạn thực hành Pháp tu [Kim cang Thủ] thâm diệu, nhưng nếu tâm mình, tri kiến của mình không đủ thanh tịnh và mình không trì tụng đủ nhiều biến minh chú v.v. thì không thể đảm bảo chắc chắn [sẽ không bị bệnh].”

“The covid virus is so so powerful due to the bad karma of humans. The powers of Buddhas and bodhisattvas are inconceivable but heavy karma of humanity is also very very strong so we still need to be very careful to avoid from getting the Covid although we practice Dharma as protection. Of course, there is no ensure even though you practice profound dharma practices due to not enough pure view and not enough recitations and so on.”

HUNG BENZA PHAT  ???

Namo Guru. ???

LHQ

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word