Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 14.06.2013 tại Moscow – Nga (2)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 14.06.2013 tại Moscow – Nga (1)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 09.06.2012 tại Moscow – Nga

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche tháng 06.2012 tại Nga

Vajrasattva Meditation – San Jose – 09-11.10.2012 – Nguồn Võ Hùng (Phần 10)

Vajrasattva Meditation – San Jose – 09-11.10.2012 – Nguồn Võ Hùng (Phần 9)

Vajrasattva Meditation – San Jose – 09-11.10.2012 – Nguồn Võ Hùng (Phần 8)

Vajrasattva Meditation – San Jose – 09-11.10.2012 – Nguồn Võ Hùng (Phần 7)

Vajrasattva Meditation – San Jose – 09-11.10.2012 – Nguồn Võ Hùng (Phần 6)

Vajrasattva Meditation – San Jose – 09-11.10.2012 – Nguồn Võ Hùng (Phần 5)

Vajrasattva Meditation – San Jose – 09-11.10.2012 – Nguồn Võ Hùng (Phần 4)

Vajrasattva Meditation – San Jose – 09-11.10.2012 – Nguồn Võ Hùng (Phần 2)