Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 09-10.03.2013 tại Australia

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 05.10.2014 tại Moscow – Nga (1)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 03.10.2014 tại Moscow – Nga (2)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 03.10.2014 tại Moscow – Nga (1)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 28.09.2014 tại Moscow – Nga (3)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 28.09.2014 tại Moscow – Nga (2)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 27.09.2014 tại Moscow – Nga (1)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 23.09.2015 tại TpHCM (Tối)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 23.09.2015 tại TpHCM (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 23.09.2015 tại TpHCM (Sáng)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 22.09.2015 tại TpHCM (Chiều)

Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 22.09.2015 tại TpHCM (Sáng)