Lời Chúc Mừng Năm Mới Losar từ Con Tim

TASHI DELEK!

Kính gửi quý đạo hữu,

BBT LHQ xin trân trọng gửi tới các bạn đồng tu bức thư chúc Tết của Thầy, Ngài Hungkar Dorje Rinpoche, gửi sáng nay qua Bảo Đăng (Rinchen Lamp). Trong thư Ngài đã nhắc tới bức thư Ngài gửi cách đây 1 tháng “Giới Nguyện của chúng ta với Lamasang” về việc trì giữ giới nguyện với Guru. Quý bạn đạo chưa đọc bức thư này có thể tải bản Việt dịch và bản gốc theo đường dẫn:

Giới Nguyện của Chúng Ta Với Lamasang

Rinpoche đã đọc bức thư này rất trang trọng và Bảo Đăng đã quay video, quý đạo hữu có thể xem video tại link:

 

 

 

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì, gia hộ.

Nguyện chư Thầy Tổ dòng truyền thừa gia trì, gia hộ.

 

Namo Guru 

 

BBT LHQ

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word