Nguyên Nhân Chính Yếu của Sự Suy Tàn và Tận Diệt

 

Kính chào quý đạo hữu gần xa,

BBT LHQ xin trân trọng gửi tới tất cả thông điệp quý báu của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về chủ đề “đạo sư” gửi qua wechat ngày 28.10.20. Chủ đề này Rinpoche nhắc tới thường xuyên trong các bức thư, bài thơ, bài giảng của Ngài. Tuy nhiên, đặc biệt lần này Ngài gửi tới mọi người lời khuyến cáo của Thánh Mahatma Gandhi về sự suy hoại của tôn giáo, trong đó có Phật Giáo, có liên quan tới “đạo sư” kém phẩm chất, “đạo sư” dởm như nguyên nhân chính yếu dẫn tới sự suy tàn [và hủy diệt] của các tôn giáo.

Namo Guru _()_ _()_ _()_

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì, gia hộ.

BBT LHQ

 

CHIA SẺ