Niềm Vui của Chúng Ta Đưa Đại Bảo Tháp Vào Tương Lai

Thân gửi các pháp hữu,

Thầy xin chia tin vui với các bạn: hiện nay tu viện chúng ta đang tiến hành trùng tu Đại Bảo Tháp đã hao mòn, hư hoại do điều kiện thời tiết, thiên nhiên khắc nghiệt.

Đại Bảo Tháp được Lama Sang kính yêu, Guru từ bi của chúng ta, xây dựng từ năm 1997 để viên mãn huyền ký của Đức Kim Cang Thủ, Đức Liên Hoa Sanh và nhiều bậc giác ngộ khác. Việc Lama Sang xây dựng Đại Bảo Tháp giúp gìn giữ Giáo Pháp và đem lại hòa bình, thịnh vượng cho tất cả mọi người trên thế giới này.

Việc bảo trì, bảo dưỡng các công trình xây dựng khó khăn hơn rất nhiều trên vùng đất cao của Cao nguyên Tây Tạng. Đại Bảo Tháp được trùng tu lần cuối vào năm 2006-2007, và giờ đây chúng ta không có lựa chọn nào khác là phải trùng tu lần nữa. Đây là lần trùng tu thứ ba. Lần thứ hai là một đợt trùng tu rất lớn, gần như là xây dựng lại. Lần này ngoài việc trùng tu chúng ta sẽ trang nghiêm nền đá trắng của Bảo Tháp bằng các tác phẩm nghệ thuật linh thánh.

Đại Bảo Tháp có một lịch sử sự hùng mạnh tuyệt vời: đã ban gia trì cho tất cả những ai tới Bảo Tháp xin gia trì, gia hộ khi bị bệnh hoặc khi đối mặt với tai ương, chướng ngại. Đại Bảo Tháp đã hiển lộ nhiều phẩm chất tuyệt vời và nhiều giá trị quan trọng khác.

Toàn bộ chi phí cho trùng tu lần này là trên 4 triệu nhân dân tệ*. Chúng tôi xin tri ân tất cả và rất mong mọi người cùng đóng góp để dâng lên những cúng dường cho công trình cực kỳ quan trọng này. Xin cảm ơn tất cả.

 

Hungkar Dorje,

5/6/2021

 

Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện)

__________________________
* Ước tính 15 tỉ đồng (650.000 USD).

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word