Pháp Vajrapani và Đại Dịch Corona I

BBT LHQ xin gửi quý đạo hữu thư Hungkar Dorje Rinpoche về pháp Vajrapani và đại dịch Corona. Thư này Ngài viết để đáp lại các đệ tử đã thỉnh cầu Ngài truyền pháp bảo và giáo huấn xua tan nạn dịch Corona.

Xin gửi quý đạo hữu mp3 thoại thư của Hungkar Dorje Rinpoche trong đó Ngài có tụng minh chú HUNG BENZA PHAT để mọi người cùng tụng theo và nghi quỹ “Chiếc Búa Đập Tan Ma Chướng: Nghi Quỹ Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ” (cùng ảnh bổn tôn Vajrapani) mà Hungkar Dorje Rinpoche đã nhắc tới trong thư tại link sau: https://lienhoaquang.com/q_0n9c18x

 

Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni!

Nam mô Guru Liên Hoa Sanh!

Gửi huynh đệ tỉ muội ở Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam, Matxcova và ở khắp mọi nơi,

 

Xin chào các bạn. Thầy hy vọng tất cả mọi người đều đang vạn sự tốt lành. Tất cả mọi người đều đang tiến bộ trên con đường đạo và trong cuộc đời.

Đại dịch mới [Corona] đang lan tràn khắp Trung Quốc, gây ảnh hưởng tới rất nhiều người, tới cuộc sống, tới tinh thần của mọi người, và rất nhiều thứ khác. Và đặc biệt tại tu viện [Lungon], chúng tôi đang hành trì Pháp Phật. Chúng tôi đang hành trì, và bấy lâu nay vẫn liên tục hành trì, pháp Bổn tôn Uy nộ Vajrapani, phục điển của Lama Sang; chúng tôi trì chú của nghi quỹ này: HUNG BENZA PHAT. Minh chú này rất rất mạnh mẽ, tràn đầy lực gia trì và nó có một lịch sử tuyệt vời.

Có rất nhiều vị lạt ma đã thực hành pháp tu này, phục điển của Lama Sang, và họ đã đạt được thành tựu lớn. Cách đây 40, 50 năm, nơi Thầy đang ở đây không có một thứ gì cả. Không bệnh viện, không bác sĩ. Vì vậy, rất khó để người ta tới chữa bệnh ở bác sĩ hay bệnh viện. Do đó. lựa chọn duy nhất là phải thực hành Pháp của Phật. Vào lúc đó có nhiều người có kết nối mạnh mẽ với nghi quỹ, với pháp tu này. Và họ đã hành trì, đã trì tụng nhiều triệu minh chú này (HUNG BENZA PHAT) và được chữa khỏi mọi loại bệnh tật, kể cả những bệnh trầm trọng.

Vậy nên phục điển này có một lịch sự tuyệt vời, một lịch sử có thật. Đây là một pháp tu rất đặc biệt, rất mãnh liệt, đầy sức mạnh, một bảo châu do Guru Rinpoche ban cho những ai gặp đau khổ trong thời ác trược này.

Vì vậy, Thầy đặc biệt khuyến tấn mọi người thực hành pháp tu Vajrapani này, pháp tu mà Thầy tin rằng ai cũng biết, và nhiều người đã có nghi quỹ này. Vậy xin hãy thực hành nghi quỹ này và tụng minh chú nhiều lần: HUNG BENZA PHAT, HUNG BENZA PHAT. Và đừng chỉ nghĩ về việc bảo vệ cho bản thân mình mà thôi, hãy nghĩ về việc che chở cho những người khác nữa, bởi vì căn bệnh này có thể truyền khắp nơi và tới bất cứ chỗ nào.

Theo Thầy là một điều tốt nếu ta cẩn thận không làm những việc có hại cho bản thân mình. Chúng ta cần phải nghe lời thầy thuốc và ghi nhớ, làm theo mọi lời khuyên của họ.

Đồng thời, là những người con Phật, chúng ta phải nhớ nghiệp và nhân quả, phải nhớ nghĩ về Pháp Phật và Tam Bảo. Chúng ta thật may mắn khi có đại phương tiện này [không chỉ] để che chở cho bản thân, mà còn làm lợi lạc cho tất cả những người khác, che chở cho những người khác thoát khỏi căn bệnh này.

Chúng ta rất may mắn. Rất may mắn. Xin hãy cố gắng tìm ra nghi quỹ đó. Thầy biết rằng nó đã được dịch sang tiếng Anh, và cả tiếng Việt nữa. Tất nhiên, những người khác hoặc những vị đạo sư khác có truyền thống riêng của mình và những bộ pháp riêng của mình. Tất cả mọi thực hành, mọi Bổn tôn, mọi minh chú đều có năng lực vĩ đại.

Tuy nhiên, vì chúng ta có pháp bảo độc nhất vô nhị này, phương tiện độc nhất vô nhị này, nghi quỹ độc nhất vô nhị này nên chúng ta phải hết lòng trông cậy, phải có lòng tin mạnh mẽ vào truyền thống của mình, pháp tu của mình.

Tóm lại, Thầy đặc biệt khuyến tấn các bạn thực hành pháp tu này. Xin tất cả mọi người làm theo. Xin tất cả mọi người ghi nhớ.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

 

Hungkar Dorje

Golok, 28 tháng 1, 2020.

 

Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện)

_________________
Chú thích:

*Thư này Rinpoche gửi ngày 28.1.2020, đáp lại các đệ tử thỉnh cầu Ngài truyền Pháp Bảo và giáo huấn để xua tan nạn dịch Corona. Tựa đề do người dịch đặt để tiện cho người đọc.

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word