Tâm Ngựa Hoang Cứ Chạy Chẳng Thể Dừng

Kính gửi quý độc giả,

BBT LHQ xin trân trọng gửi tới quý độc giả bài thơ “Tâm ngựa hoang cứ chạy chẳng thể dừng” của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche viết và gửi qua Wechat ngày 3.12.2020.

 

 

 

Bản dịch Tạng -Anh:

Achievements, fame and fortune are like ripples on water,
One follows the next, follows the next, follows the next…
Let loose on the illusory prairie of conceptual thinking,
The stallion of the distracted mind never rests.

 

Nguyện mọi sự kiết tường. _()_ _()_ _()_

 

BBT LHQ

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word