Tâm Tín Thành khiến Người Đệ Tử chỉ Nghĩ Duy Nhất về Guru mà thôi

Kính gửi quý đạo hữu,

Bức thư của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về bệnh chạy đó chạy đây của học trò, gửi ngày 17.11 vừa qua, đã được các bạn đồng tu hoan hỉ đón nhận. Tuy nhiên, cũng có một số băn khoăn nảy sinh khiến nhiều đạo hữu đã tha thiết thỉnh Rinpoche giảng thêm ý nghĩa lời Pháp thâm sâu trong thư, để các học trò hiểu đúng, không hiểu sai ý của Guru và hoan hỉ làm theo ý chỉ của Ngài. Rinpoche đã từ bi đáp lại thỉnh cầu thiết tha này.

LHQ xin trân trọng gửi tới các bạn trích đoạn của bức thư.

 

Tâm Tín Thành khiến Người Đệ Tử chỉ Nghĩ Duy Nhất về Guru mà thôi*

 

“Về câu hỏi của các bạn. Thầy hiểu những người cứ chạy đó chạy đây mãi không dừng lại, và chẳng thể ngồi yên lặng để hành trì là do họ thiếu tâm thành tín; bởi tâm chí tín thành là cái chính yếu khiến người tu tin vào lời dạy của Guru và suy nghĩ, quán chiếu sâu sắc ý nghĩa của những lời dạy đó. Đây cũng là nguyên nhân chính để người đệ tử chỉ nghĩ duy nhất về Guru mà thôi, nghĩ về lòng bi mẫn của Guru và những yêu cầu (requests) của Ngài [đối với đệ tử].” **

“To your question. My understanding for people who run here and there all the time but not want to sit down quietly to practice is not enough devotion because devotion is the main thing to make oneself to believe in the words of the guru and to think of the meanings deeply. It is also the main cause for the one to only think of the guru and his or her kindness and the requests from him or her.”

 

Hungkar Dorje

Việt dịch: Lotsawa, 24.11.2020.

 

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG _()_ _()_ _()_

LHQ

______________
Chú thích:

* Tiêu đề do người dịch đặt để tiện cho người đọc. Trích thư Hungkar Dorje gửi ngày 24.11.2020 (ngày vía Đức Liên Hoa Sanh và cũng là ngày bắt đầu Nhập Thất Mùa Đông 2020 ở tu viện Lungon).

** Rinpoche dùng chữ “his or her” có nghĩa là “của Ngài-nam hoặc Ngài-nữ, để người dịch tùy theo theo “Guru” là nam hay nữ mà dịch cho đúng.

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word