Thịt Chỉ Có Thể Đến Từ Những Sinh Mạng của Chúng Sinh Khác  

Kính gửi quý bạn đọc,

BBT LHQ xin trân trọng gửi tới các bạn bài “Thịt Chỉ Có Thể Đến Từ Những Sinh Mạng của Chúng Sinh Khác”. Đây là bài pháp thoại do Ngài Hungkar Dorje Rinpoche ban ngày 25 tháng 5 năm 2021, nhân dịp tháng Saga Dawa có 3 ngày trọng đại: Phật Đản Sanh, Phật Thành Đạo & Nhập Niết Bàn.

Đường dẫn: https://lienhoaquang.com/thu-vien_Thit-Chi-Co-The-Den_qgpdcqql_web_hungkar.html

Bài pháp thoại được Bảo Đăng (Rinchen Lamp) đăng tại: https://mp.weixin.qq.com/s/YmmmKPqFiRlQ_Y6AEzHGnQ

Sarva Mangalam!

25.5.2021

 

Tashi Delek! Xin chào tất cả. Thầy hy vọng mọi người đang ổn cả. Và tháng này được gọi là Saka Dawa hay Vaisakhi – một tháng rất quan trọng, ngày rất quan trọng của Phật Giáo vì Đức Bổn Sư vĩ đại của chúng ta, Đức Phật Từ Bi Thích Ca Mâu Ni đã đản sinh, thành Phật và nhập Niết bàn. Vì vậy, đây là tháng rất quan trọng đối với chúng ta, những người tu theo đạo Phật.

Và tháng này còn được gọi là tháng ăn chay. Điều này có nghĩa là mọi người cố gắng sử dụng thực phẩm chay trong tháng này và cố gắng từ bỏ thực phẩm không chay. Đây là một tháng quan trọng như vậy trong truyền thống của giáo lý Phật đà. Và Thầy mong rằng mọi người hãy cố gắng từ bi hơn và ăn nhiều rau và đồ chay hơn.

Bởi vì ăn thức ăn không chay có thể là hành động có hại, có thể có hại cho chúng sinh khác vì thịt đến từ động vật, chúng không đến từ hư không. [Thực phẩm] này chỉ có thể đến từ những sinh mạng khi bạn lấy máu thịt tươi [để dùng]. Từ mạng sống [của chúng sinh] khác, như các bạn biết đấy. Tất nhiên, điều đó làm tổn hại những sinh mạng khác, do đó, để từ bi hơn, an lạc hơn, chúng ta nên ăn nhiều đồ chay hơn. Đây là một hành động tốt tuyệt vời, bởi vì nó liên quan đến lòng từ bi hay bồ đề tâm. Không chỉ vậy, tất nhiên, thực phẩm chay còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, vì lợi ích của tất cả chúng sinh, vì sức khỏe và tuổi thọ của bạn, đồng thời cũng để [nuôi dưỡng] tâm chí thành, tâm từ bi, chúng ta nên cố gắng ăn chay nhiều hơn.

Đây là một thực hành Pháp rất đẹp, một thực hành từ bi rất tuyệt vời, vì lý do này mà, ở đây, tôi yêu cầu mọi người hãy cố gắng tránh ăn thức ăn không chay và ăn nhiều thức ăn chay hơn. Bởi vì chúng ta cố gắng thực hành Bồ đề tâm và lòng từ bi. Chúng ta thực hành giáo lý Đại thừa. Tất nhiên, giáo lý Đại thừa và lòng từ bi yêu cầu mọi người phải ngọt ngào, tốt bụng và từ bi với những chúng sinh khác.

Nếu chúng ta ăn nhiều thịt, nếu chúng ta ăn nhiều thực phẩm không ăn chay, thì tất nhiên hành động đó sẽ có hại bởi vì, như tôi đã đề cập trước đó, thịt chỉ đến có từ sinh mạng. Trừ phi bạn có thể sáng chế ra thịt [bằng cách nhân tạo] còn thì không có cách nào [để có thịt] mà lại không hại tới chúng sinh khác – bạn phải hại chúng sinh khác khi dùng thịt. Vì vậy, xin hãy từ bi hơn và thực hành Bồ đề tâm nhiều hơn để chúng ta nuôi dưỡng thực hành Đại thừa của mình thông qua việc ăn nhiều rau hơn.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

 

Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện)

Chép lời thoại từ MP 3: Lotsawa (Hiếu Thiện)

Nguồn: Bảo Đăng (Rinchen Lamp): https://youtu.be/GKNzHFVzfDA

______________________________

Chú thích:

*Tựa đề do người dịch đặt để tiện cho bạn đọc.

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word