Thư Ngài Hungkar Dorje Rinpoche trả lời về việc thỉnh pháp khí của một số đạo hữu

 

Kính gửi quý bạn đạo gần xa,

Thời gian gần đây quý vị gần xa có nhận được nhiều thông tin về việc thỉnh pháp khí như bảo bình, kinh luân v. v. thông qua các vị lạt ma tu viện. Nhiều người đã gửi thư bày tỏ băn khoăn của mình và kính xin Thầy, Ngài Hungkar Dorje, ban lời chỉ dạy về việc này. Ngày 19.12.20 Rinpoche đã trả lời thư mọi người.

LHQ xin trân trọng chuyển tới quý bạn đạo gần xa trích đoạn bức thư của Ngài gửi ngày 19.12.20.

 

“Nếu thực sự có việc gì đó liên quan gì đến tu viện, thì Thầy chắc chắn sẽ báo tin cho các bạn, tuy nhiên Thầy thường cố gắng hết sức tránh phiền mọi người quá nhiều. Tất nhiên, hiện nay có một số người đang làm việc này việc nọ mà lại làm giấu, làm lén Thầy; [lý do] là vì Thầy luôn luôn yêu cầu Tăng đoàn ở tu viện không kinh doanh, hoặc không cố gắng kiếm tiền từ mọi người, bởi vì nếu họ làm điều đó thì dần dần họ sẽ không còn trì giữ tri kiến đúng đắn và đạo tu thanh tịnh nữa.

Có một số Phật tử đang cố tỏ ra tử tế và cố gắng kiếm tiền cho những vị [lạt ma] đó; mặc dầu Thầy đã nói với những Phật tử đó rằng không cần thiết phải làm như thế, nhưng họ không chịu nghe lời và làm giấu, làm lén trong khi vẫn cho rằng mình là những đệ tử tốt.

Họ tưởng rằng họ đang lập thiện hạnh, nhưng sự thật thì họ đang khiến cho những lạt ma này trở thành rất hư hỏng, không trung thực, cực kỳ tham lam và họ đang hủy hoại đạo hạnh của mình.”

 

“If anything really to do with the monastery, I will definitely let people know, but I usually try my best not to bother people too much. Of course, some people do some things try to hide from me because I usually request the sangha here not to do business or no try to get money from people because if they do that, then slowly they will not be in the correct view and on the pure path.

Some times some devotees try to be nice and try to make money for them even though I told them not very necessary to do that but they won’t listen and do things hidden while they are thinking themselves good dharma students.

Although they think they are doing something good but actually they are making these lamas very spoiled, dishonest, big desired, and destroying their good conducts.”

 

Tiếp theo, ngày 20.12.20, Rinpoche đã gửi một bức thư khác với những cảnh báo mạnh mẽ và thâm sâu về vấn đề mà Ngài đã nêu trong bức thư trên. LHQ xin được trân trọng chuyển tới quý đạo hữu Pháp nhũ quý báu của Rinpoche trong một dịp gần nhất.

 

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ.

Nguyện cầu chư đạo sư dòng truyền thừa gia trì gia hộ.

 

Namo Guru ???❤❤❤

LHQ

_____________________________
Chú thích:

* Tiêu đề do người dịch đặt để tiện cho bạn đọc.

Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện).

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word