KALACHAKRA 7/15 - Path to Buddhahood (Pháp đạt đến Phật quả)

Rigdzin Hungkar Dorje Rinpoche, tại Tu Viện Lung Ngon, Golog, Tibet ban quán đảnh và giảng dạy Đại Pháp KALACHAKRA - Đại Giác Ngộ vượt thời gian của Bồ Đề Tâm.

CHIA SẺ