Cúng dường đèn tại tt An Lạc Tết 2021

Lời : Ngài Atisha Nhạc: Ngài Karmapa 17 Ca sĩ: Hùng Thanh Phối khí : Quốc Nguyễn dòng Barom Kagyu.

CHIA SẺ