Khai mạc đại lễ Moonlam 2021

Ngày 19.7.21, ĐẠI LỄ HỘI MOONLAM 2021 khai mạc tại tu viện Lungon do Ngài Hungkar Dorje Rinpoche chủ trì.

CHIA SẺ