Quán đảnh Kurukulle - 14.11 - 15.11.2018

Thầy Hungkar Dorje chủ trì Pháp hội Kurukullā tại tu viện Lungngon, Golok vào ngày 14-15/11/2018 (giờ Việt Nam - Tây Tạng).

CHIA SẺ