Quán đảnh Kurukulle - 12.11.2018

Quán đảnh Kurukulle tại tu viện Lung Ngon ngày 12.11.2018

CHIA SẺ