Bản chất của hạnh xả li được mô tả có phần khác nhau trong Kinh Thừa và Mật Thừa

Mật thừa và việc tu Mật tông được đặt trên nền tảng của Kinh Thừa, của hạnh xả ly. Không có hạnh xả ly thanh tịnh và mãnh liệt thì rất khó để tu cả Kinh thừa và Mật thừa.

Đức Milarepa nói rằng có nhiều giáo lý nhưng cái thực sự cần công phu là quán chiếu giá trị đời người và vô thường

Giáo Pháp có rất nhiều, và hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều đề tài. Nhưng khi nói về pháp tu thực sự cần thì bình thường người tu không thể [tự] cô đúc lấy cái cốt tủy của giáo lý để công phu. Và chúng ta nên học cách tu của các bậc thầy vĩ ... Read more

Tâm ta phức tạp và luôn ham muốn thứ này thứ kia, quá nhiều thứ nên khó thực sự tầm cầu Pháp giải thoát

“Xin hộ trì để tâm con niệm niệm hướng Đạo Pháp!” Rất khó để tâm chúng ta hướng về Pháp. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng ta là người tu Pháp Phật và ta có chút niềm tin vào Pháp Phật, nhưng tâm của chúng ta lại ở một nơi khác. Phần lớn thời gian ... Read more