Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 06.10.2016 tại chùa Hạnh Nguyện - TpHCM (chiều)

Cúng dường Tsok

CHIA SẺ