Bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 13.09.2015 tại TpHCM(Sáng)

CHIA SẺ