Hungkar Dorje Rinpoche giảng ngày 01.01.2024

Buổi thuyết Pháp đầu tiên năm 2024 qua Zoom hôm 1 tháng 1 năm 2024 của Thầy Hungkar Dorje Rinpoche. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

CHIA SẺ